Sollentuna kommunfastigheter AB

Sollentuna kommun äger fastigheterna på Edsvik. Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, förvaltar och utvecklar kulturfastigheterna på Edsvik, för att säkerställa kulturarvet.