Om Edsvik

Mitt i Sollentuna ligger Edsvik – en unik plats med vacker utsikt, med konst och kultur, lek och aktivitet. Här finns stora gräsmattor under historiska trädkronor och anrika miljöer.

År 1879 skrevs det i boken Upplands herregårdar ”En naturskönare plats för anläggandet af ett herresäte, der Edsberg är beläget, torde vara svår att finna.” Och detta klingar sant än idag.

Edsvik har blivit samlingsnamnet på denna plats med historiska hus och naturnära miljöer. Historien börjar däremot redan på 1600-talet då den första gården vid Edsberg uppfördes. Säkerligen var de vackra omgivningarna en av anledningarna till att just den här platsen valdes ut och levde kvar.

Idag är Edsvik Sollentunas stolthet med Edsbergs slott som nav för de kringliggande besöksplatserna – men parkområdet bjuder på än fler aktiviteter: Ha en picknick i parken, njut av porlande bäckars ljud och den stora parkens växtligheter. Ta med barnen på öppet hus i slottet. Det går också bra att bara njuta av utsikten över Edsviken vid Utsiktsplatsen.

Här anordnas festivaler och evenemang såsom Edsvik parkstafett i maj, till den historiska traditionen Edsbacka marknad i september. 

Edsvik finns som resurs för alla som bor och verkar  i och kring Sollentuna. Edsvik är en viktig byggsten i skapandet av ett gemensamt kulturarv främst genom att nyttja platsen och alla möten som sker i parken men även i delaktighet i att planera och utföra aktiviteter.

Utbudet i Edsvik skall naturligtvis också spegla samhällsutvecklingen och trender. Att bygga ett gemensamt kulturarv bygger delvis på delade erfarenheter och medskapande – ett delat ansvar där samhället bidrar till och samproducerar aktiviteterna, och detta i sin tur bidrar till ett delat ansvar för platsen och dess utveckling. En kärnpunkt för hela samhället.

Edsvik arbetar framåt med att erbjuda kreativa platser för barn och ungdom.  Viktigt också att integrera nya målgrupper med aktiviteter som speglar den mångfald som finns i Sollentuna.

Alla i Sollentuna ska känna sig delaktiga i, och stolta över Edsvik – Sollentunas kulturhistoriska hjärta.

Välkommen att höra av er till oss om ni vill arbeta med ett projekt eller evenemang i Edsvik.

Se vår kalender för fler evenemang i Edsviksområdet.