Kungliga musikhögskolan

Sedan 1959 bedrivs högre musikutbildning med tonvikt på kammarmusik på Edsbergs slott. Hela övre planet disponeras av Kungliga Musikhögskolan. Det var dåvarande Radiotjänst, eller senare Sveriges Radio som startade Edsbergs musikinstitut som ett centrum för undervisning och konsertverksamhet. Tonsättaren Sven-Erik Bäck var med och utformade idéerna kring skolan och var dess rektor under 30 års tid. 1993 efterträddes han av Mats Zetterqvist, en av landets främste violinister och stråkkvartettledare. Musikhögskolan har ungefär 25 elever som studerar något av instrumenten violin, viola, violoncell eller piano.

Konserter som är öppna för allmänheten och gratis hålls regelbundet i Edsbergs slott. För datum och tider, se Edsviks kalender!

Länk till kungliga Musikhögskolan