En bortglömd värld av blommor

Blomstermålning av Märta Rudbeck. Foto Mats Arvidsson Norrköpings konstmuseum.

Välkommen till en föreläsning på Edsbergs slott med Matilda Eliasson om Märta Rudbeck – den bortglömda blomstermålarinnan.

Matilda Eliasson tilldelas i år Släkten Rudbecks stipendium. Matilda har de senaste fem åren forskat om konstnären Märta Rudbeck (1882-1933), uppvuxen på Edsbergs slott i Sollentuna som dotter till generalmajor Zachris Rudbeck (1832-1909). Märta Rudbeck (1882–1933) målade och ställde ut mängder av blomstermålningar under sin karriär och blev omtalad som ”den kända blomstermålarinnan” i dagstidningarna. Hennes konstnärliga arv innefattar även uttrycksfulla porträtt, historiska kopior och landskapsbilder. Märta Rudbeck levde för konsten och valde bort ett traditionellt familjeliv för att i stället kunna leva som professionell konstnär. Hennes konstnärskap föll så småningom i glömska.

En bortglömd värld av blommor – Märta Rudbecks konstnärskap under tidigt 1900-tal är en masteruppsats av Matilda Eliasson. Forskningen slutfördes 2020 med en masteruppsats i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Projektet består av två delar, dels masteruppsatsen om konstnären Märta Rudbeck, dels en populärvetenskaplig bok om kvinnliga konstnärers förutsättningar under 1800- och 1900-talen, som knyter an till utställningen Rebeller & Mademoiseller; Toll, Kleen och Rudbeck som visas på Norrköpings Konstmuseum till den 24 april 2022.

Tid: torsdag 2 december kl. 19
Plats: Edsbergs slott, Landsnoravägen 10, Sollentuna

Fritt inträde!