Gösta Ask Fotografiska ögonblick från Sollentuna

Foto Gösta Ask.

Utställningen kan ej visas på grund av covid-19! Gösta Ask - Fotografiska ögonblick från Sollentuna under 40-70-talet. Utställningen öppnar den 26 september.
Gösta Ask var brevbärare och posttjänsteman under 1940 – 70-talen. Han hade med sig kameran överallt och återgav Sollentunas utveckling år efter år. Det var stora och snabba omdaningar när ett lantligt stationssamhälle förvandlades till en modern förort under 1960 – 70-talen. Gösta Ask skildrade både det stora och det lilla: grillbaren i Tureberg, Café Lusasken, en bandymatch på Turebergs idrottsplats och ”bomeländet” vid järnvägen. Människorna och miljöerna är borta, men i bilderna finns de kvar, märkvärdigt levande.

Tid: utställningen är stängd på grund av covid-19.
Plats: Stallbacken Kultur. Landsnoravägen 42, Sollentuna

Fritt inträde!