Eldningsförbud

Eldningsförbud råder från torsdag 15 juli

Med start torsdag 15 juli kl. 8:00 råder eldningsförbud i hela Stockholms län, efter beslut från Länsstyrelsen. Förbudet gäller tillsvidare.
Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda med fast bränsle, till exempel ved, kol, gräs, ris eller grenar, i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller på tomtmark nära skog.
Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning som står på ett brandsäkert underlag. Detta gäller även restauranger och liknande näringsverksamhet.
Grillning är också tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg.

Länsstyrelsens information om Eldningsförbud