Skaparverkstad för förskola på Stallbacken kultur.

Nu erbjuder vi förskolor och familjedaghem bokade besök i Skaparverkstan på Stallbacken kultur. Under 90 minuter skapar tillsammans med vår pedagog Letizia Lenherr Smith. Temat är ”Fantastiska fordon”. 

Ni får tillgång till Skaparverkstans rika material och fina snickeri.
Kostnad 400 kr / grupp, inkluderar allt.
Max 12 barn och minst två medföljande pedagoger.

Anpassningar Covid19:
Vi följer FMH:s rekommendationer.
Mindre grupper, begränsat antal platser, utökade större lokaler, avstånd och hygien.
Vi blandar ej barn från olika verksamheter vid det enskilda bokningstillfället.

Vid frågor kontakta Letizia: 
skaparverkstan.sollentuna@gmail.com

Boka plats här