Edsvik Konsthall i konkurs

Edsvik Konsthall AB försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt den 20 augusti 2019 och advokat Jakob Callmander på Advokatfirman Fylgia KB förordnades till konkursförvaltare. Konkursboet driver verksamheten vidare genom att genomföra det nu pågående vernissage och den sista utställningsdagen är den 16 september. I samband med stängningen upphör även restaurangen Abbes Art Café med sin verksamhet i lokalen.