Stallbackens Vänner

Förenar konst, samhälle och debatt för ett rikare kulturliv

Stallbackens vänner är föreningen som främjar Edsbergs slottsområdes naturliga förutsättningar som mötesplats. Här berikas fritidsverksamhet, konst och samhälle genom att verka för ständig förnyelse och utveckling.

Sedan 2011 har Stallbackens vänner vidgat området för sin verksamhet, med ambitionen att stimulera lokal kulturdebatt, liksom kommunens och föreningslivets fortsatta satsningar på kultur i hela Sollentuna.