Litterär salong

Välkommen till en litterär salong på Edsbergs slott.
Olle Josephson är professor i nordiska språk. Åren 2000–2009 var han chef först för Svenska språknämnden, sedan för Språkrådet. Språkförändringar och språkvård: Svenska är i grunden ett mycket stabilt språk, men som alla levande språk förändras det hela tiden. Engelskt inflytande, ett informellt samtalsklimat och digitalisering sätter tydliga spår i ordval och grammatik. Hur ska man, med Språkrådet och Svenska Akademien i spetsen, förhålla sig till förändringarna: beskriva, bromsa, godta, förbjuda? Vilka är bedömningsgrunderna? I föredraget ges många exempel på viktiga förändringar, och språkvårdens uppgifter diskuteras.
Ett arrangeman av Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm nord i samarbete med Edsvik. Fritt inträde!