Undersökning pågår

Gravkärl från fastigheten Haken i Sollentuna. Foto Daniel Sahlén, Arkeologerna SHM.

Arkeologiseminarium på Edsbergs slott kl. 18 – 20. Med utgångspunkt i aktuella arkeologiska undersökningar berättar fältarkeologiska aktörer om de senaste årens undersökningar i Stockholms läns norra delar.

  • Gravar och terrasshus i Sollentuna. Louise Evanni och John Hamilton, Arkeologerna SHM
  • Gårdar, gravar och kultplats i Hjulsta. Ann Vinberg och Ingela Harrysson, Stiftelsen Kulturmiljövård
  • Pusselbitar i schakt. Undersökningar i Låssa socken och Håbo-Tibble socken i Upplands-Bro kommun. Karin Beckman-Thoor, Kraka Kulturmiljö

Bilden föreställer ett gravkärl från fastigheten Haken i Sollentuna, Foto: Daniel Sahlén, Arkelogerna SHM

Arrangör: Stockholms Länsmuseum. Fritt inträde.