Pengar och hushållning på 1700-talet

Foto: Peter Holstad

Välkommen till en 1700-talsdag på Edsvik

Vi bjuder bland annat på föredrag av Mats Persson, professor i nationalekonomi, om ekonomi och ekonomer på 1700-talet. Under dagen falskmyntarverkstad för barn, provsmakning av tidsenliga bakverk och punsch, dräktvisning med 1700-talstema. Arrangeras i samarbete med Kongliga Hufvudstadens gode Inwånare. Fritt inträde!

Program:

11:00 Inledning av 1700-talsdagen.
11:15 Föredrag: ‘Åh, så dyr maten blivit!’ Marianne Berndt berättar om vad maten kostade på 1700-talet. 
11:45 Dräktvisning.
12:30 Föredrag: ‘Glimtar ur 1700-talets mynthistoria.’ Dick Bergenhök berättar om 1700-talets mynthistoria och visar mynt från tiden. 
13:15 Föredrag: ‘Ekonomi och ekonomer på 1700-talet.’ Professor Mats Persson berättar om hur man såg på nationalekonomi på 1700-talet och presenterar några av de ledande svenska nationalekonomerna från tiden. 
14:15 Dräktvisning.

Tid: söndag 19 maj, kl. 11.00 – 15.00.
Plats: Edsbergs slott, Landsnoravägen 10 Sollentuna.