Adam Hawrylkiewicz

 

Målningar

”Min forskning på bildområdet har sedan många år huvudsakligen handlat om färg och ljuset i färgen. Det ständigt fascinerande hos färgen är dess oberäknelighet. Det faktum att den aldrig är helt förnuftsmässig gör att den om och om igen framtvingar känslogrundade beslut och ger möjligheter att förmedla de mest olikartade budskap.”

Adam Hawrylkiewicz är född i Vilnius, Litauen och har varit verksam i Sverige som konstnär sedan 70-talet. Hans konst fi nns representerad i Europa, Östasien och USA, bland annat hos Volvo, Utrikesdepartementet och på svenska regeringsbyggnader.

Teknik: Målningar

Invigning: Onsdag 5 december kl. 14:00 Invigningstalare: Ricardo Donoso

Plats: Konsthall Öst II, övre plan