1700-talsdag på Edsbergs slott

1700 talsdag på Edsvik. Foto Peter Holstad

Gustaf III:s revolution 1772  – mer än bara politik

Välkommen till en 1700-talsdag på Edsbergs slott söndag 18 nov kl 11.00 – 15.00. Fritt inträde!  

Utan att ett skott blivit avlossat var huvudstaden i kungens hand om kvällen den 19 augusti 1772. Det innebar en omvälvning för riket inte bara politiskt, även formgivningen påverkades i hög grad. Möbler, porslin, pipor, smycken fick nya former och Gustafs skål, sången som också är en dans, skrevs av Bellman. Gustaf III:s revolution är en händelse nära förknippad med Edsbergs slott då överståthållaren i Stockholm, friherre till Edsberg Thure Gustaf Rudbeck, arresterades efter att ha försökt egga Stockholms borgare till frihetens försvar.

Program
11:00
Inledning av 1700-talsdagen
11:30 Dansgruppen Branicula dansar Gustafs skål och andra danser från Gustaf IIIs tid.
12:30 Gustaf III:s Revolutionen den 19 augusti 1772. Dick Bergenhök berättar om statskuppen och Gustaf Ture Rudbecks roll i sammanhanget.
13:15 Dräktvisning
13:45 Dansgruppen Branicula dansar Gustafs skål och andra danser från Gustaf IIIs tid.
14:15 Dräktvisning 

Under dagen pågår en liten utställning med repliker av föremål som på ett eller annat vis har ett samröre med Gustaf III:s revolution. 
1700-talsdagen arrangeras av Kongliga Hufvudstadens gode Inwånare i samarbete med Edsvik.