Tomas Lacke

Tomas Lacke är ett namn som har figurerat i konstsammanhang sedan 90-talet. Idag innefattar hans konstnärliga produktion abstrakt måleri, figurationer, installationer och avancerade skulpturer. Just den sistnämnda grenen av hans konstnärskap har på allvar befäst hans ställning som ett av de viktiga framtidsnamnen inom svensk konst. 

Läs mer om utställningen på vår hemsida edsvik.com