Per Myrehed

”Det är form, ljus och struktur som är mina verktyg”, berättar fotografen Per Myrehed.
Med dessa tre verktyg och med hjälp av sin kamera, ritar Per om den fysiska verkligheten till bilder som berättar om ett djupare själsligt landskap.

På Edsvik Konsthall visas en serie topografiska bilder som Per Myrehed har arbetat med sedan 2011.