SERGIO SILVA CAJAHUARINGA - FRÅN NUTIDEN TILL DET FÖRFLUTNA

 

SERGIO SILVA CAJAHUARINGA FRÅN NUTIDEN TILL DET FÖRFLUTNA

13 januari – 4 februari, Konsthall Öst I

Konsthall Öst I (nedre plan)

Vernissage SERGIO SILVA CAJAHUARINGA - FRÅN NUTIDEN TILL DET FÖRFLUTNA

11.00 - 17.00 den 13 januari, invigning kl 14.00, ambassadör José Beraún Araníbar från peruanska ambassaden i Stockholm medverkar tillsammans med konsthallschef Ricardo Donoso.

”Hela mitt arbete presenterar en kreativ process ur en abstrakt surrealistisk synvinkel och inspireras av förhållandet mellan människan och miljön. Detta förhållande återspeglas i mitt arbete i form av en abstraktionsvärld där symboler, metaforer, allegorier och myter skapar en fullständig uppenbarelse.

Inom den abstrakta konsten är spontanitet och rationalitet viktiga faktorer och därför klamrar jag mig fast vid dem, så uppstår också mitt engagemang för att hitta ett fritt uttryck för dyrkan och den aldrig tidigare skådade förstörelsen av arkeologiska kvarlevor. Denna idé är inramad i en esoterisk filosofi om mänsklig bekräftelse av konsten och det liv som kvarstår.

Därför söker mitt arbete tolka den fysiska miljön och de jordlevande och atmosfäriska elementens förfall, som i sin passage genom tiden och under åren på vår planet har genomgått en ständig utveckling, som människan är transcendentalt involverad i. Elementen representeras på ett subtilt sätt, ibland av föremål som placeras i en komposition av form och färg och i andra fall med linjer eller ritningar; vissa verk föreställer geometriska former som symboliserar människans eviga intresse av att veta mer än vad världen erbjuder henne.”

Teknik: Måleri

Curator : Ricardo Donoso

Utställningstekniker: Nelson Salazar Luna

Plats : Edsvik Konsthall Öst I

Utställningsperiod :  13 januari – 4 februari  2018

Vernissage :  13 januari 11.00–17.00, Invigning kl. 14.00 på Konsthall Öst

Invigningstalare : Ricardo Donoso och ambassadör Beraun från Peruanska ambassaden

 

Bild: ”Perspectivas”, olja påduk av Sergio Silva Cajahuaringa