Eva Ziggy Berglund, Linda Lasson, Yvonne Nimar och Tiina Heiska

Plats: Edsvik Konsthall Öst l och II
Utställningsperiod: 19 augusti – 24  september 2017
Öppet: tisdag - söndag 11 - 17

Två konstnärer arbetar med skulptur, en annan med broderi och en med måleri. Genom sina olika medier skildrar utställarna fokuserat sin värld och omgivning där skillnader och likheter konstverken emellan tangerar varandra. Utställningen som inrymmer hela den östra konsthallsflygeln blir genom de fyra olika och enskilda perspektiven - en bred och komplex berättelse om vår mångtydiga samtid.

Eva Ziggy Berglunds skulpturer inryms med både fantasi och realism. De snövita och välmejslade stenskulpturerna ger med sina lugna ansiktsdrag ett milt och vilsamt intryck. En trehövdad både fisk – och människoliknande stenkropp står i en omfamning om sig själv som ett stadigt monument över sakers paradoxala tillstånd – harmoni och egendomlighet i ett och samma stycke sten.

På liknande dubbeltydigt sätt påminner Linda Lassons ambitiösa broderier om den smärtsamma kontrasten mellan skönhet och skoningslös svärta. Med de jämtländska fjällen som utgångspunkt skildras den uppenbart vackra naturen med en underton av vanmakt. Efter att en mångårigt exploaterande samtid trängt undan samerna och deras kultur ger Lasson genom tvära och defintiva trådstygn den norrländska urkraften en klar och tydlig röst.

Centralt i Yvonne Nimars skulpturer är materialet och den plats det kommer ifrån. Skulpturerna blir till genom en korsbefruktning mellan hennes egen vilja att skapa en särskild form, samtidigt som hon styrs av materialets förutsättningar. Nimar är en konstnär som rör sig mycket över världen. Lika olika som de platser hon växlar mellan är också hennes skulpturer, vilka rör sig över hela spektrat mellan figurativt och abstrakt. En gemensam nämnare är dock alltid närvarande – förnimmelsen av känslouttryck och stämning.

Tiina Heiskas för en konstant dialog med fotografiet och den rörliga bilden, hämtat från filmens kollektiva bildkällor. Minnen, fantasier och personlig erfarenhet finns under bildytan och föds under processen i hennes målningar. En serie målningar skildrar en minnesbild av konstnärens mormor och berättar om kvinnan som har stängt in sig i sin lägenhet som en reaktion på åldrandet. Tydligt i verken syns hennes längtan efter frihet, dörrar finns öppna och leder ut – om hon vågar ta steget.

När dessa fyra konstnärer nu möts på Edsvik Konsthall blir det ett möte präglat av reflektioner kring varandet i syfte att stimulera betraktaren till egna resonemang och eftertankar.