Hästival

Hästivalen är ett evenemang med fokus på hästars allsidighet och användbarhet. Ridhästar och körhästar visas i arbete av olika slag. Parken fylls med hästar och aktiviteter.