Edsbergs slott - festlokal

I dagsläget går det ej att hyra Edsbergs slott som festlokal. Efter ett beslut av Kommunstyrelsen i Sollentuna används slottet nu som bas för kultur- och fritidskontorets Edsviksatsning. Här finns istället aktiviteter för allmänheten, se kalendern för mer information om öppet hus, visningar och annat.